Woontips

Wat zijn je opties op vlak van platdak isolatie?

Wanneer je er tegenwoordig aan denkt om één of meerdere onderdelen van je woning te gaan isoleren spreekt het voor zich dat je daarvoor in eerste instantie zal kijken in de richting van je dak. Het dak van ons huis staat er dan ook om bekend veruit het meeste warmteverlies mogelijk te maken. Door het dak te isoleren kan je dit verlies voorkomen en dat zal je meteen behoorlijk gaan merken op je energiefactuur. Wanneer je over een plat dak beschikt zal je uiteraard specifiek willen kijken in de richting van platdak isolatie. Ben jij ook benieuwd naar welke mogelijkheden er op dit vlak allemaal op de markt zijn terug te vinden? Wij zochten ze voor je uit en stellen ze hier op deze pagina maar wat graag aan je voor! 

Het realiseren van een warm plat dak 

De eerste oplossing waarover je beschikt voor wat het isoleren van je dak betreft is de realisatie van een zogenaamd ‘warm plat dak’. Het gaat hierbij om een dak waarbij het isolatiemateriaal bovenop het dak is geplaatst. Het belangrijkste voordeel waar je hierbij op kan rekenen gaat schuil in het feit dat het isolerende materiaal over een extra beschermende functie beschikt. Het dak zal in deze situatie dan ook langzaam worden opgewarmd samen met de ruimte die er zich onder bevindt. Bovendien zal je kunnen vaststellen dat er ook een verminderde vatbaarheid voor temperatuurschommelingen zal optreden. 

Wil je graag dit type van platdak isolatie toepassen? Dan zal je kunnen vaststellen dat er eerst op het dak een dampremmende laag zal worden aangebracht. Deze moet ervoor zorgen dat het voor de aanwezige lucht niet mogelijk is om te gaan condenseren in het isolatiemateriaal. Vervolgens zullen bovenop deze laag de isolatieplaten worden geplaatst. Van deze isolatieplaten is bekend dat ze slechts over een beperkte gevoeligheid beschikken voor krimpen en uitzetten. Enkele voorbeelden van opties waar je in dit geval over beschikt zijn met name platen gemaakt van piepschuim; van PIR, van perliet of van EPS.

Wat is een koud plat dak? 

De tweede mogelijkheid waarover je beschikt voor wat platdak isolatie toepassen betreft is een zogenaamd koud plat dak. We spreken van een dergelijk dak op het ogenblik dat het isolatiemateriaal zich aan de onderkant van het dakbeschot bevindt. Het dak zelf zal in dit geval dus niet worden opgewarmd door de daaronder terug te vinden ruimte. Dit zorgt ervoor dat ze continu zal worden blootgesteld aan alle invloeden uit de natuur en het weerbeeld. Denk hierbij dus niet alleen aan grote temperatuurschommelingen, maar ook aan hevige regenval, hagel, etc. Zowel de dakconstructie als de afdichtingslaag kan hierdoor gaan uitzetten en krimpen waardoor er na verloop van tijd schade kan ontstaan.

Voor platdak isolatie bij een koud plat dak geldt dat er doorgaans gebruik voor wordt gemaakt van materialen zoals bijvoorbeeld glas- of rotswol. Dit isolatiemateriaal wordt dan aangebracht tussen de balken en het zogenaamde dakbeschot. Op het ogenblik dat er sprake is van een betonnen plafond wordt er doorgaans voor gekozen om een houten constructie te maken. Vervolgens zal hier het isolatiemateriaal op worden aangebracht. Bij het toepassen van een dergelijke vorm van platdak isolatie dient er altijd rekening mee te worden gehouden dat er een goede dampwering moet worden gerealiseerd. Is dat niet het geval? Dan zou dat kunnen leiden tot zeer vervelende condensatieproblemen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *