Woontips

3 tips om je personeel te huisvesten

Steeds meer bedrijven zetten buitenlandse arbeidskrachten in. Soms achten zij het nodig werknemers uit andere landen aan te nemen omwille van hun expertise in een bepaald vakgebied, maar dikwijls speelt ook de lagere loonkost per werknemer, hier een grote rol. Eens je je buitenlands personeel gevonden hebt, dien je natuurlijk ook huisvesting voor hen te voorzien. Daarom geven we je hieronder enkele mogelijkheden voor de huisvesting van arbeidsmigranten.

Tip 1: Doe beroep op een woningcorporatie
Woningcorporaties verbinden zich ertoe kwalitatief goede woonruimtes te verhuren aan heel redelijke prijzen en zijn daarom uitermate geschikt voor diegenen die op zoek zijn naar betrouwbare mogelijkheden voor hun personeelshuisvesting. Dikwijls zijn deze woningen instapklaar en worden ze per week verhuurd. Vaste kosten zoals gas, elektriciteit, water, … et cetera zijn bijna altijd standaard in de huurprijs inbegrepen. Veel woningcorporaties zien er ook op toe om regelmatig iemand naar iedere woning toe te sturen om de veiligheid van het pand en de naleving van de huisregels, te verzekeren. De problematiek “huisvesting arbeidsmigranten” kan dus vrij simpel opgelost worden door beroep te doen op een woningcorporatie.

Tip 2: Werk rechtstreeks met particuliere eigenaars
Meer en meer particuliere eigenaars stellen hun woning ter beschikking voor personeelshuisvesting. Voor de eigenaars is het dikwijls gemakkelijker te verhuren aan arbeidsmigranten, omdat ze op deze manier geen jarenlange verbintenissen aan hoeven te gaan. Ook de administratieve rompslomp is een pak minder ingewikkeld bij dit soort verhuur. Bedrijven kumnen dus ook op zoek gaan naar particuliere eigenaars voor de huisvesting van hun buitenlandse arbeidskrachten.

Tip 3: Klop eens aan bij de gemeente
De populariteit van buitenlandse werkkrachten gaat reeds enige tijd in stijgende lijn, daarom zijn er in vele gemeentes ondertussen al diverse mogelijkheden rond het onderwerp “huisvesting arbeidsmigranten”, voorzien. Zo zijn er gemeentes die gebruik maken van leegstaande gebouwen, leegstaande woningen, woonwijken, … et cetera om het aantal arbeidsmigranten in ons land, op te kunnen vangen. In dit geval moet de staat van de woning wel steeds goed gecontroleerd worden, om veilige en menswaardige woonomstandigheden te verzekeren aan de buitenlandse arbeiders.

Als ook jij op zoek bent naar een oplossing voor de huisvesting van je buitenlands personeel, kan je dus gebruik maken van één van de bovenstaande methodes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *